0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Valma S08G Wash and Shine 1Ltr

per stk
Beschikbaar in NETT_CONTENT
1 1
Valma Wash & Shine reinigt grondig, zonder strepen. Verwijdert snel en veilig alle vuil, vet en aanslag en breekt de bestaande wax laag niet af. Herstelt de glans en laat een beschermende waslaag achter. Geschikt voor alle soorten lakken. Inhoud 1 liter.
  • Herstelt de glans en laat een beschermende waslaag achter
  • Reinigt grondig zonder strepen
  • Inhoud 1 liter

Omschrijving

De Valma Wash & Shine reinigt grondig, snel en veilig alle vuil, vet en aanslag van de autolak zonder strepen. De Valma Wash & Shine shampoo breekt de bestaande wax laag niet af. Door de unieke samenstelling is de Valma Shampoo geschikt voor alle soorten lakken. Wash & Shine herstelt de glans en laat een beschermende waslaag achter. Inhoud 1 liter. TIP: Gebruik de Valma Wash & Shine samen met de Valma Supershine washandschoen voor het maximale resultaat!

Specificaties

Specificaties
EAN 8711293446230
Artikelnummer 1831319
Merk Valma
ADR Klasse ADR NC - Niet geclassificeerd
Primaire kleur Wit
Secundaire kleur Print
Land van oorsprong Nederland
Gevaarlijke stoffen GHS05 Bijtend
GHS07 Schadelijk
EUH Zinnen Niet van toepassing
Bruto hoogte in centimeters 26.5
Bruto lengte in centimeters 6.0
Bruto gewicht in kilogram 1.07
Bruto breedte in centimeters 10.5
H-Zinnen H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Primair materiaal Vloeibaar
Inhoud eenheid 1 Liter
Product lengte in centimeters 6.0
Aantal producten in omdoos 6.0
Verpakkingstype Fles
Soort product Shampoos
P-Zinnen P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming …
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen
indien mogelijk; blijven spoelen.
Vlampunt >100°C
Garantie in maanden 24

Downloads

Downloads
1831319_NL.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831319_EN.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831319_DE.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831319_FR.pdf (pdf, 0.00 KB)