0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Valma S05G Wash and Shine + Spons 2x500ml

per stk
Beschikbaar in NETT_CONTENT
1 1
Valma Wash & Shine reinigt grondig, zonder strepen. Verwijdert snel en veilig alle vuil, vet en aanslag en breekt de bestaande wax laag niet af. Herstelt de glans en laat een beschermende waslaag achter. Geschikt voor alle soorten lakken. Inhoud: 2 flessen shampoo à 500 ml en een spons.
  • Verwijdert vuil, vet en aanslag
  • Reinigt grondig zonder strepen
  • Inhoud 2 x 500ml en spons

Omschrijving

De Valma Wash & Shine set reinigt grondig, snel en veilig alle vuil, vet en aanslag van de autolak zonder strepen. De Valma Wash & Shine shampoo breekt de bestaande wax laag niet af. Door de unieke samenstelling is de Valma Shampoo geschikt voor alle soorten lakken. Wash & Shine herstelt de glans en laat een beschermende waslaag achter. De set bestaat uit 2 flessen shampoo à 500 ml en een spons. TIP: Gebruik de Valma spons regelmatig aan de verschillende kanten en spoel de spons vaak uit met veel schoon water!

Specificaties

Specificaties
EAN 8711293446162
Artikelnummer 1831318
Merk Valma
ADR Klasse ADR NC - Niet geclassificeerd
Primaire kleur Wit
Secundaire kleur Geel
Land van oorsprong Nederland
Gevaarlijke stoffen GHS05 Bijtend
GHS07 Schadelijk
EUH Zinnen Niet van toepassing
Bruto hoogte in centimeters 23.0
Bruto lengte in centimeters 5.0
Bruto gewicht in kilogram 1.128
Bruto breedte in centimeters 25.0
H-Zinnen H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Primair materiaal Vloeibaar
Inhoud eenheid 1 Set
Product lengte in centimeters 5.0
Aantal producten in omdoos 6.0
Verpakkingstype Krimpverpakking
Soort product Shampoos
P-Zinnen P101 - Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.
P102 - Buiten bereik van kinderen houden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen
indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming …
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …
Vlampunt >100°C
Garantie in maanden 24

Downloads

Downloads
1831318_NL.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831318_DE.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831318_FR.pdf (pdf, 0.00 KB)
1831318_EN.pdf (pdf, 0.00 KB)