Nieuwe reclamatieprocedure

Nieuwe pakbon – nieuwe routing Reclameer afwijkingen via de pakbon, met de juiste codering, binnen 48 uur naar rma@servicebest.com. Manco’s worden vanaf nu altijd gecrediteerd. Andere zaken reclameren aan Customer Service en niet meer via de...