Nieuwe pakbon – nieuwe routing

Reclameer afwijkingen via de pakbon, met de juiste codering, binnen 48 uur naar rma@servicebest.com.

Manco’s worden vanaf nu altijd gecrediteerd.

Andere zaken reclameren aan Customer Service en niet meer via de vertegenwoordiger.

Nieuwe reclamatieprocedure