0 Vergelijken
Accessoire Kwalitatief beter Goedkoper Toevoeging Familie Groen Huismerk Navulling Grootverpakking

Benson Autobanden reparatie set 27-delig

per stk
Benson autobanden reparatieset geschikt voor het repareren van tubeless banden. De professionele reparatieset is onmisbaar in iedere werkplaats voor een snelle doeltreffende reparatie in een noodgeval. De 27- delige set bestaat uit 2 tubes lijm, bandenspanningsmeter, priem, proppennaald, mes, ventielsleutel en 20 proppen. De proppenset wordt geleverd in een handige stevige koffer.
  • Geschikt voor het repareren van tubeless banden
  • Met o.a. verschillende proppen, bandenspanningsmeter, tubes lijm, priem en proppennaald
  • Geleverd in een handige stevige koffer

Omschrijving

Benson autobanden reparatieset geschikt voor het repareren van tubeless banden. De professionele reparatieset is onmisbaar in iedere werkplaats voor een snelle doeltreffende reparatie in een noodgeval. De 27- delige set bestaat uit 2 tubes lijm, bandenspanningsmeter, priem, proppennaald, mes, ventielsleutel en 20 proppen. De proppenset wordt geleverd in een handige stevige koffer.

Specificaties

Specificaties
EAN 8718692627857
Artikelnummer 0623009
Merk Benson
ADR Klasse ADR 3 - Ontvlambare vloeistof 3
Primaire kleur Transparant
Land van oorsprong China
Gevaarlijke stoffen GHS02 Brandgevaarlijk
GHS08 Gezondheidsgevaar
EUH Zinnen Niet van toepassing
Bruto hoogte in centimeters 4.7
Bruto lengte in centimeters 21.0
Bruto gewicht in kilogram 0.527
Bruto breedte in centimeters 25.5
H-Zinnen H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Primair materiaal Gemengd materiaal
Inhoud eenheid 1 Set
Product lengte in centimeters 21.0
Aantal producten in omdoos 20.0
Verpakkingstype Doos
Soort product Bandenreparatie
WHOLESALE_PSK_SHELF_LIFE_TYPE Vanaf productie datum
P-Zinnen P331 - GEEN braken opwekken.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar …
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).
P210 - Verwijderd houden van warmte
hete oppervlakken
vonken
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
Vlampunt < 20°C
Garantie in maanden 24

Downloads

Downloads
0623009_EN.pdf (pdf, 0.00 KB)