Beste relatie,

Zoals bekend gaat vanaf 1 juni 2017 de nieuwe CLP verordening van kracht.

Service Best International levert al geruime tijd enkel producten die geëtiketteerd zijn conform de CLP-verordening.

Graag herinneren wij u aan de ingangsdatum en voorwaarden van deze nieuwe wetgeving.

Waar gaat het om?
De EU-GHS oftewel de CLP-verordening is de nieuwe Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels. De wetgeving introduceert in de gehele EU een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN GHS).

  1. Vanaf juni 2015 mogen fabrikanten/producenten van mengsels geen producten produceren, afvullen of verder in de keten uitleveren met een oud label. Ze mochten dus ook geen labels of flessen waar al een oud etiket op zat meer afvullen.
  2. Van 1 juni 2015 tot 1 juni 2017 geldt er een overgangsperiode/vrijstelling voor producten die vóór 1 juni 2015 door fabrikanten zijn geproduceerd en in de keten aan distributeurs, groothandel en Retail zijn geleverd. Deze producten met een oud etiket en productiedatum mogen door distributie, groothandel en Retail uitverkocht worden tot uiterlijk 1 juni 2017.
  3. Vanaf juni 2017 mag er in de hele verkoopketen (producent, distributie, groothandel en Retail) geen product meer staan met een oud label.
    Een laatste controle van uw schap om verrassingen te voorkomen na 01 juni 2017 is wellicht wenselijk.

Uitgebreide informatie en een handige checklist vindt u op Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Met vriendelijke groet,
Service Best International